Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest

      Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest a luat ființă în septembrie 2005. Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest este o asociație non-profit care își propune să fie o punte de legătură între firmele germane cu sediul în regiunea noastră. Deopotrivă, este deschisă și către companiile cu capital român care sunt interesate de a coopera cu firmele germane din Germania, Austria sau Elveția.

      În momentul de față, asociația are 48 de companii membre. 

      Sediul Asociației Economice Germano-Române pentru Regiunea de Nord Vest este situat pe strada Fragilor, numărul 1, Satu Mare.

Viziune

        Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest reprezintă o punte de legătură între firmele germane cu sediul în regiunea noastră. 

Aspirații

 • Intermedierea, promovarea și păstrarea legăturilor de afaceri
 • Îndrumarea și păstrarea contactelor între cercurile de afaceri
 • Extinderea parteneriatelor între membrii asociației și investitorii germani
 • Promovarea activă  a conceptului de ”carieră” în rândul membrilor

Valorile noastre

 • Etică
 • Profesionalism
 • Parteneriate Win-Win
 • Responsabilitate
 • Voluntariat
 • Spirit comunitar

Beneficiile de membru în clubul nostru

 • Asistență în realizarea acțiunilor oficiale
 • Sprijin pentru dezvoltarea de noi afaceri (participarea la contractele de management, târguri și expoziții)
 • Parteneriat între membrii asociației noastre
 • Credibilitate
 • Loialitate
 • Suport pentru inițiativele legislative făcute de membrii asociației

Planul nostru de lucru

 • Întâlniri lunare cu diverși reprezentanți ai autorităților, instituțiilor și persoane fizice
 • Vizite în companiile membre
 • Acțiuni ecologice
 • Participări la evenimente organizate de alte cluburi din România germane
 • Activități și sponsorizări culturale și sportive
 • Acordare sprijin financiar pentru  evenimente culturale